* powyższe opcje odpowiadają czynnościom, które wykonujesz w BDO